Microcer.rs koristi „kolačiće“ (cookies) kako bi pružio najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja veb-sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem „kolačića“. Saznajte više.
Meni
srb
en
hu
Nalazite se ovde: > Naslovna strana >

Uslovi kupovine

Online prodavnica microcer.rs je namenjena isključivo za B2B trgovinu – veleprodaju pravnim licima i preduzetnicima, a posluje u okviru kompanije „Microcer“ d.o.o. iz Kanjiže. Maloprodaja fizičkim licima (B2C) obavlja se na našoj drugoj online prodavnici Mojšop.rs.

U nastavku slede Uslovi kupovine na microcer.rs (u daljem tekstu: Uslovi kupovine) koji važe za veleprodaju i B2B kupce.

Značenje pojedinih izraza u tekstu:

  • Korisnik – svako fizičko lice koje, u ime i za račun nekog pravnog lica ili preduzetnika, koristi korisničko ime i lozinku za pristup i poručivanje na online prodavnici microcer.rs;
  • Kupac – pravno lice ili preduzetnik, B2B kupac u čije ime i za čiji račun je registrovan korisnički nalog na online prodavnici microcer.rs, kao i ovlašćena lica koja ih predstavljaju u poslovnim odnosima sa kompanijom „Microcer“;
  • Korisnički nalog – skup podataka sačinjen od korisničkog imena i lozinke i drugih podataka i informacija koje je korisnik uneo prilikom registracije ili tokom korišćenja online prodavnice microcer.rs;
  • Prodavac je „Microcer“ d.o.o. iz Kanjiže;
  • B2B – Business to Business (Firma ka Firmi) je model poslovanja, trgovine i transakcija između dva poslovna subjekta (npr. veleprodaja proizvoda jedne firme drugoj).

 

1. Registracija za korišćenje online prodavnice

Za kupovinu na online prodavnici microcer.rs je potrebna prethodna registracija radi dobijanja korisničkog naloga. Korisnički nalog mogu da dobiju isključivo aktivni kupci koji već imaju najmanje tri obavljene kupovine.

Registracija novog korisnika može da započne na jedan od dva načina:

  • telefonskim pozivom Službi prodaje „Microcera“ na broj telefona +381 24 875 045
  • slanjem e-mail poruke sa upitom za korisnički nalog na e-mail adresu info@microcer.rs

Nakon aktiviranja korisničkog naloga, na e-mail adresu koju je kupac dostavio biće poslati korisničko ime i lozinka. Korisnici potom mogu da se sa korisničkim imenom i lozinkom prijave na strani Prijava i obavljaju online kupovinu.

Prijavljivanjem na online prodavnicu microcer.rs, korisnici su prihvatili Uslove kupovine na microcer.rs koji su navedeni u nastavku ovog teksta i obavezali se da će ih poštovati.

Korisnik snosi odgovornost za tačnost i potpunost podataka. U slučaju promene prvobitno unetih podataka, korisnik je dužan da ih na svom korisničkom profilu pravovremeno ažurira, pre porudžbine robe.

Korisnički nalog koji se ne koristi duže od 6 meseci biće ukinut.

 

2. Ponuda robe i cene

Celokupan veleprodajni asortiman robe kompanije „Microcer“ dostupan je i na offline i na online način, s time što poručivanje robe preko online prodavnice, umesto na tradicionalan fizički način, donosi i mnoge prednosti koje su opisane na strani Prednosti online kupovine.

Cene na online prodavnici su izražene u dinarima, bez uračunatih 20% PDV-a, a sa obračunatim procentom popusta za svakog B2B kupca pojedinačno. Cene važe na dan online porudžbine. U slučaju softverske greške pri prikazivanju cena na online prodavnici, „Microcer“ zadržava pravo da ne isporuči naručenu robu.

Prodajni tim „Microcera“ se trudi da bude što precizniji u opisima proizvoda na online prodavnici, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.

 

3. Poručivanje robe

Postupak poručivanja robe objašnjen je na strani Uputstvo za online kupovinu.

Roba se smatra poručenom u trenutku kada kupac prođe ceo postupak porudžbine.

Ugovorni odnos vezan za poručenu robu između kompanije „Microcer“ i kupca smatra se zaključenim u trenutku kada kupac na online prodavnici microcer.rs, nakon finalnog pregleda svoje porudžbine i potvrde da se slaže sa Uslovima kupovine, klikne na dugme PORUDŽBINA.

Nakon obavljene porudžbine ne može da se menja specifikacija poručene robe, izuzev ako je roba još uvek nije odvojena i spakovana za isporuku.

 

4. Plaćanje robe

Poručenu robu kupac plaća virmanski, uplatom na račun kompanije „Microcer“, u roku naznačenom na računu koji je dobio prilikom poručivanja robe.

 

5. Isporuka robe

Kompanija „Microcer“ pruža besplatnu isporuku poručene robe, u skladu sa poslovnom politikom kompanije.

Isporuka robe obavlja se po redovnim rutama i u skladu sa dnevnim prevoznim kapacitetima kompanije. Ukoliko je roba kupcu hitno potrebna, isporuka može da se obavi već narednog dana posredstvom kurirske službe, a troškove kurirske službe snosi kupac.

Na termin isporuke mogu da utiču nepredviđene saobraćajne okolnosti, vremenske nepogode ili viša sila, i u tim situacijama kompanija „Microcer“ ne preuzima odgovornost za kašnjenje ili neisporučivanje robe kupcu. Kompanija „Microcer“ će u najhitnijem mogućem roku, nakom saznanja o nastupanju takvih situacija, obavestiti kupca.

Kupac je obavezan da u najavljenom terminu za isporuku obezbedi prijem robe bez odlaganja i zadržavanja prevoznika na čekanju, u protivnom kompanija „Microcer“ ne snosi odgovornost za neisporučivanje robe. Kompanija „Microcer“ će u tom slučaju pokušati da kontaktira kupca na kontakt telefon. Ukoliko ne uspe da stupi u kontakt sa kupcem, kompanija „Microcer“ će smatrati da je porudžbina otkazana i teretiće kupca troškovima prevoza po cenovniku kurirske službe.

Kompanija „Microcer“ nema obavezu da rešava reklamacije uzrokovane nemogućnošću isporuke zbog netačne adrese ili skraćenog i neuobičajenog radnog vremena kupca.

 

6. Reklamacija robe

Proveru stanja i količine isporučene robe obavlja kupac u trenutku i na mestu isporuke ili u roku od 24 sata od prijema. Ukoliko su nedostaci očigledni (oštećenja u transportu, manja količina robe, isporučena pogrešna roba...), potrebno je napisati Reklamacioni zapisnik ili odmah prijaviti Službi prodaje „Microcera“ na broj telefona +381 24 875 045.

Eventualne naknadno uočene nedostatke, kupac treba da dokumentuje (fotografijom ili video-snimkom) i da takvu reklamaciju dostavi putem e-mail poruke sa svoje registrovane e-mail adrese, u roku od 8 dana od trenutka prijema robe. Reklamacije nakon tog roka neće biti uvažene. Odluka o uvažavanju reklamacije biće doneta nakon vraćanja reklamirane robe u magacin prodavca. Kupac će biti obavešten o ishodu reklamacije u roku od 8 dana nakon vraćanja robe.

Lako lomljiva roba (staklo, posuđe, osetljiva plastika...) se pregleda isključivo prilikom prijema, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Kupac ima pravo na povraćaj ili zamenu robe u sledećim slučajevima:

  • isporučena je roba koja nije bila poručena
  • isporučena je roba sa isteklim rokom trajanja
  • isporučena je roba koja ima fabričku grešku ili oštećenja

Za porudžbine putem telefona ne postoji mogućnost reklamacije zbog pogrešno poručene vrste i količine robe.

 

7. Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka

Kompanija „Microcer“ čuva privatnost svojih korisnika i prikuplja samo osnovne lične podatke neophodne za poručivanje i isporuku robe.

Detaljnije o prikupljanju i korišćenju ličnih podataka pogledajte na strani Politika privatnosti.

 

8. Online bezbednost

Korisnici su dužni da brinu o tajnosti lozinke koju koriste za pristup online prodavnici microcer.rs.

Korisnici su odgovorni za sve aktivnosti i porudžbine na online prodavnici microcer.rs koje su obavljenje pod njihovim korisničkim imenom.

Ako korisnik zna ili sumnja da neovlašćena lica poseduju njegovu lozinku, treba da odmah obavesti kompaniju „Microcer“ na e-mail adresu info@microcer.rs.

Ako kompanija „Microcer“ posumnja da postoje neovlašćene ili nebezbedne aktivnosti na korisničkom nalogu, tražiće od korisnika da odmah preduzme potrebne mere (npr. promena lozinke) ili će da blokira korisnički nalog do trenutka rešavanja problema.

Korisničko ime i lozinka spadaju u podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu između kupca i prodavca. Predaja tih podataka trećem licu ili korišćenje od strane neovlašćenih lica predstavlja grubo kršenje dobrog poslovnog odnosa i povlači sa sobom prekid saradnje.

 

9. Dostupnost online prodavnice microcer.rs

Online prodavnica microcer.rs je dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Pristup korisnicima može da bude onemogućen samo u slučajevima radova na tehničkom održavanju online prodavnice, tokom uvođenja novih usluga i sadržaja ili u slučaju više sile.

Ukoliko korisnik uoči tehničke nepravilnosti ili druge nedostatke u radu online prodavnice, treba da odmah obavesti kompaniju „Microcer“ na e-mail adresu info@microcer.rs, kako bi propust što hitnije bio otklonjen. Molimo korisnike da prethodno provere da li su problemi sa online prodavnicom uzrokovani problemima na njihovim računarskim uređajima i internet vezama.

Pristup online prodavnici microcer.rs je besplatan i ne izaziva troškove za korisnike. Kompanija „Microcer“ nije odgovorna za troškove koje korisnici imaju za korišćenje svojih računarskih uređaja i internet veza.

 

10. Intelektualna svojina

Online prodavnica na adresi microcer.rs i svi veb-sadržaji (tekstovi, fotografije i video-zapisi) na njoj vlasništvo su kompanije „Microcer“ d.o.o. iz Kanjiže.

Sadržaje sa online prodavnice microcer.rs ne možete da menjate na bilo koji način, odnosno da ih reprodukujete ili javno prikazujete, izvodite ili distribuirate odnosno na drugi način koristite u javne ili komercijalne svrhe, bez dozvole vlasnika. Zabranjeno je svako korišćenje ovih materijala na bilo kojoj drugoj veb-lokaciji bez dozvole vlasnika.

Sadržaji na online prodavnici microcer.rs zaštićeni su autorskim pravom i svako neovlašćeno korišćenje može da predstavlja kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima.

 

11. Izmene Uslova kupovine

Kompanija „Microcer“ zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni Uslove kupovine, a o čemu će da obavesti sve korisnike e-mail porukom na njihove registrovane e-mail adrese. Ukoliko se korisnik ne složi sa izmenama, ne treba da koristi poručivanje preko online prodavnice microcer.rs.

Izmene Uslova kupovine stupaju na snagu odmah po njihovom objavljivanju na online prodavnici microcer.rs. Podrazumeva se da je korisnik upoznat i saglasan sa izmenama Uslova kupovine ukoliko nakon toga obavlja online poručivanje robe.

 

Izmene Uslova kupovine na microcer.rs su objavljene 2. oktobra 2020.